لینک خبر : http://bmki.ir/?fkeyid=&siteid=500&pageid=31197&newsview=4891

+ نوشته شده توسط هادی محمدزاده در دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 7:21 |

+ نوشته شده توسط هادی محمدزاده در دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 6:49 |
رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی، محمدرضا جهانسوز گفت:

امسال در بخش واردات محصولات غذایی، 8 میلیارد دلار هزینه شده که این آمار نسبت به دو سال گذشته که 13 میلیارد دلار بوده با کاهش چشمگیری مواجه بوده است.

 

لینک خبر : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940406001621

+ نوشته شده توسط هادی محمدزاده در دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 6:7 |

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت:

استان بوشهر در بحث امنیت غذایی یکی از هفت استانی است که در منطقه پرخطر قرار گرفته است!!!

 

لینک خبر : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940318100170

+ نوشته شده توسط هادی محمدزاده در دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 5:55 |